Hướng dẫn thiết lập cấu hình gmail để gửi email trong Laravel

Bạn đang code với Laravel? Bạn đang tìm cách cấu hình gmail để có thể gửi email trong Laravel? Hãy xem qua những hướng dẫn thiết lập bên dưới.

Để có thể gửi được email thông qua gmail, bạn sẽ phải cấu hình những thông số của gmail như username, password, mail host, mail port,…

Bạn có thể chọn cấu hình ở file .env hoặc trong file config mail.php.

Cấu hình tại .env

Nếu bạn đang sử dụng file .env để cấu hình cho ứng dụng Laravel của mình, thì sửa lại các biến và giá trị tương tự như bên dưới nhé.

MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=smtp.gmail.com
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=codekhongkho@gmail.com // gmail của bạn
MAIL_PASSWORD=matkhaucuaban // mật khẩu gmail
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=codekhongkho@gmail.com // gmail của bạn
MAIL_FROM_NAME="Code không khó" // tên người gửi

Hoặc cấu hình ở mail.php

Còn nếu bạn đang sử dụng file cấu hình mail.php (trong thư mục config), thay cho file .env thì cấu hình tương tự bên dưới.

'driver' => smtp,
'host' => smtp.gmail.com,
'port' => 587,
'from' => ['address' => 'codekhongkho@gmail.com', 'name' => 'Code không khó'],
'encryption' => tls,
'username' => codekhongkho@gmail.com,
'password' => matkhaucuaban,
'sendmail' => '/usr/sbin/sendmail -bs',
'pretend' => false,

Sau khi cấu hình xong, bạn thử gửi email thông qua ứng dụng Laravel, nếu thành công thì dừng lại tại đây. Còn nếu xảy ra lỗi (có thể là do vấn đề bảo mật của google) thì thực hiện tiếp bước bên dưới.

Bước này đây bạn, truy cập địa chỉ: https://myaccount.google.com/lesssecureapps và bật tùy chọn cho phép ứng kém an toàn bạn nhé.

Như vậy là xong, dù rất đơn giản nhưng có lẽ những bạn mới học Laravel vẫn cần lắm lắm :)))

Nguồn: Codekhongkho.com

Bình luận của bạn

avatar
  Đăng ký  
Thông báo khi